Welkom in de Springbok!

 

 

 

De Springbok

De Springbok is het multifunctionele dorpshuis van De Hoef, een dorp in het Groene Hart dat onderdeel uit maakt van de gemeente De Ronde Venen. Als dorpshuis heeft het een belangrijke bindende functie in deze kleine maar zeer actieve gemeenschap aan rivier de Kromme Mijdrecht. Het is de thuishaven van vele verenigingen. Er worden tal van sporten beoefend in de goed ingerichte sportzaal. Er worden theatervoorstellingen gegeven, de school maakt er voor allerlei activiteiten gebruik van en sociale en culturele verenigingen hebben er hun plek gevonden. Ook instellingen en bedrijven huren met regelmaat de moderne vergaderzaal.

Aard en karakter

De Springbok is het dorpshuis van en voor de inwoners van De Hoef en het directe gebied daaromheen. De Springbok wordt geëxploiteerd door de Stichting Gemeenschapshuis De Hoef. De Stichting heeft tot doel:

 • Het bevorderen van de saamhorigheid en gemeenschapszin;
 • Het stimuleren van initiatieven en personen om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren;
 • Het faciliteren van ruimten en middelen om het zo goed mogelijk uitvoeren van sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten te bevorderen.

De Stichting doet dat zonder winstoogmerk en volledig met de vrijwillige inzet van vele dorpsbewoners.

Organisatie

De Stichting wordt geleid door een bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. Daarnaast is er een Raad van Advies. Deze Raad is breed samengesteld uit de inwoners van De Hoef, die vaak ook verbonden zijn aan verenigingen die van het dorpshuis gebruik maken. Deze Raad adviseert het bestuur bij het leiding geven aan De Springbok.

Geschiedenis

Rond 1980 heeft Gemeente De Ronde Venen in De Hoef een gymzaal met kleedruimtes laten bouwen ten behoeve van de gymlessen van de plaatselijke lagere school. Behalve door de school werd het gebouw ook gebruikt door plaatselijke groepen voor het beoefenen van badminton, volleybal, gymnastiek etc.

Toen in 1992 het plaatselijke dorpshuis “Ons Huis” gesloten werd, moest er een nieuwe locatie komen voor een verenigingsgebouw. Uiteindelijk werd gekozen voor De Springbok. Na deze keuze werd door de gemeente de gymzaal overgedragen aan Stichting Gemeenschapshuis De Hoef en werd een subsidie beschikbaar gesteld om bij de gymzaal een vergaderruimte (voor ongeveer 40 personen) te bouwen. Mede doordat de Stichting van diverse fondsen en de vereniging “Ons Huis” subsidies ontvingen, werd de vergaderruimte in het jaar 2000 gerealiseerd.

Het gebouw was niet alleen van buiten veranderd, maar ook de toepassingsmogelijkheden waren verruimd. Naast een biljartvereniging, sprekersclub, toneelvereniging en carnavalsvereniging kwam er o.a. ook een damesclub in het gebouw. De kerk houdt er zijn bekende stamppotavonden en het Jeugdkamp zijn kaart- en kien avond. Eens in de twee jaar is er een hobbydag en jaarlijks wordt er samen met het Dorpscomité een Nieuwjaarsborrel voor de inwoners van De Hoef gehouden en komt Sinterklaas de kinderen een bezoek brengen.

In de loop der jaren was de bezetting dus fors toegenomen. Door die toename en de diversiteit aan gebruikers kwam bij het bestuur de wens naar voren om het gebouw fors te renoveren, waarbij zij en de gebruikers de volgende wensen hadden:

 • Vergroting van de vergaderruimte (kleine zaal).
 • De bar en keuken centraal plaatsten tussen kleine zaal en gymzaal.
 • Een vast toneel bouwen aan de gymzaal.
 • Vergroting van de opslagcapaciteit.

Na het bestuderen van vele plannen werd gekozen voor een complete renovatie, waarbij alleen de gymzaal intact bleef. De rest van het gebouw is volledig gerenoveerd, zodanig dat aan alle eisen voldaan is. In het voorjaar van 2013 is deze renovatie gerealiseerd, mede door de inzet van de vele vrijwilligers.

Ook bij deze verbouwing/uitbreiding is weer een beroep gedaan op diverse fondsen, zoals de gemeente De Ronde Venen, de provincie Utrecht, Leader (Europa), het Oranjefonds, het Rabobank Dichtbijfonds, het Skanfonds, het KfHeinfonds en het VSB Fonds. Ook plaatselijke verenigingen hebben een steentje bijgedragen door het verstrekken van renteloze leningen. Na de renovatie is de naam veranderd in “Dorpshuis De Springbok”.

Nieuws

Bovenstaande nieuwsbrieven worden als een pdf in een nieuw scherm geopend.

CONTACT?

Activiteiten


De Springbok bruist van de sportieve activiteiten: biljart, volleybal, badminton, bodyshape, seniorensport, yoga. De toneelvereniging en een sprekersclub houden er hun repetities en uitvoeringen. Kijk voor alle activiteiten in de kalender.

TARIEVEN

Kalender

ZAALBEZETTING

Verhuur

VERHUUR

Een email wordt verstuurd

ZAALBEZETTING

Een pdf wordt in een nieuw scherm geopend

TARIEVEN

Bekijk de tarieven hieronder

HUURVOORWAARDEN

Een pdf wordt in een nieuw scherm geopend


Tarieven

U kunt Dorpshuis de Springbok ook gedeeltelijk of helemaal afhuren voor vergaderingen, presentaties of andere activiteiten voor uw bedrijf of vereniging.

Voor incidentele huur gelden vanaf 1 september 2023 de volgende prijzen:

Kleine zaal

Per dagdeel

€ 60,–

Grote zaal  / Gymzaal

Per uur

€ 34,50

Hele gebouw

Per dagdeel

€ 200,–

Voor vaste gebruikers met meerdere dagdelen en/of uren gelden andere tarieven

CONTACT VERHUUR
HUURVOORWAARDEN

Inlichtingen en reserveringen

 • Oostzijde 61a
  1426 AG de Hoef

 • info(at)dorpshuisdespringbok.nl

 • 0297-593476

Verhuur

Meer informatie nodig? 

CONTACT VERHUUR

Bestuur

VOORZITTER:
Margreet Kokshoorn

SECRETARIAAT:
Wendelien Ottenheim

PENNINGMEESTER:
Gijsbert Boon

GEBOUWBEHEER:
Adri Rijnbeek

Herman van Veen

Een vraag?


Privacy Settings
Wij maken gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.Privacy Policy
Youtube
Laad inhoud zien van - Youtube
Vimeo
Laad inhoud zien van - Vimeo
Google Maps
Laad inhoud zien van - Google